Project: Beroerteonderzoek (2) – Afasie


Functie

Gesteunde projecten

Jaar

2015

Klant

via de Hersenstichting

Donatie via de Hersenstichting
In 2015 hebben wij 20.000 euro gedoneerd aan de Hersenstichting. Deze stichting verdeelt elk jaar in november haar geworven geld aan een aantal projecten. In 2015 hebben ze zo ruim 4 miljoen euro verdeeld aan projecten die onderzoek doen over hersenaandoeningen (van de in totaal ruim 8,5 miljoen euro aan hersenonderzoek). Onze 20.000 euro was daar onderdeel van en wij hebben op die manier gekozen om twee projecten in het bijzonder te steunen. Beroerteonderzoek (2) – Afasie is er daar een van.
Aandeel Wereld Zonder Kopzorgen: 10.000 euro

Beroerteonderzoek (klik voor de website van de Hersenstichting)
Doel van het project: Zeven van de tien mensen die een beroerte hebben overleefd, houden blijvend last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal. De impact op het leven van getroffenen en hun familieleden is enorm. Daarom besteedt de Hersenstichting extra aandacht aan beroerte.

Elektrische stimulatie bij taaltherapie
Een van de meest ernstige aandoeningen na een beroerte is afasie. Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven en ontstaat na een beschadiging van de taalgebieden in de hersenen.
Taaltherapie helpt afasiepatiënten te herstellen. Toepassing van elektrische stimulatie (tDCS) tijdens de taaltherapie kan het effect vergroten bij mensen die meer dan een jaar geleden een beroerte hebben gehad, zo blijkt uit de literatuur. tDCS is een techniek dat de plasticiteit van de hersenen moet bevorderen. Via twee elektroden op de schedel wordt een zwakke stroom door de hersenschors geleid. Zo kunnen hersengebieden die van belang zijn voor taalherstel extra worden gestimuleerd. Mieke van de Sandt – Koenderman onderzoekt of deze behandeling ook effectief is in de eerste maanden na een beroerte.
Rijndam revalidatiecentrum

Sluiten