Project: Beroerteonderzoek (1) – Effectieve behandeling binnen 12 uur


Functie

Gesteunde projecten

Jaar

2015

Klant

via de Hersenstichting

Donatie via de Hersenstichting
In 2015 hebben wij 20.000 euro gedoneerd aan de Hersenstichting. Deze stichting verdeelt elk jaar in november haar geworven geld aan een aantal projecten. In 2015 hebben ze zo ruim 4 miljoen euro verdeeld aan projecten die onderzoek doen over hersenaandoeningen (van de in totaal ruim 8,5 miljoen euro aan hersenonderzoek). Onze 20.000 euro was daar onderdeel van en wij hebben op die manier gekozen om twee projecten in het bijzonder te steunen. Beroerteonderzoek is er daar een van.
Aandeel Wereld Zonder Kopzorgen: 10.000 euro

Beroerteonderzoek (klik voor de website van de Hersenstichting)
Doel van het project: Zeven van de tien mensen die een beroerte hebben overleefd, houden blijvend last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal. De impact op het leven van getroffenen en hun familieleden is enorm. Daarom besteedt de Hersenstichting extra aandacht aan beroerte.

Een effectieve behandeling van beroerte tot 12 uur na begin van de klachten
Een beroerte door afsluiting van een hersenbloedvat, ook wel herseninfarct, komt in Nederland ruim 30.000 keer per jaar voor. Een nieuwe behandeling is de intra-arteriële behandeling, waarbij door middel van een klein slangetje het stolsel op mechanische wijze uit het bloedvat wordt verwijderd. Deze methode is veilig en effectief gebleken, mits uitgevoerd binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten.
Echter, meer dan 25% van de patiënten met een herseninfarct arriveert te lang na het begin van de klachten in een ziekenhuis of wordt wakker met de verschijnselen van een herseninfarct zodat het tijdstip van het ontstaan van het infarct niet duidelijk is. Zij komen niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling, omdat de kans op een effect van de behandeling in deze groep patiënten uiterst klein wordt geacht.
Er zijn aanwijzingen dat patiënten die binnen 6-12 uur na het begin van de klachten worden behandeld, beter herstellen dan patiënten die helemaal niet behandeld zijn. Dit onderzoek wil dat verder onderzoeken, zodat voor deze groep patiënten, die weliswaar te laat in het ziekenhuis komt, maar voldoet aan enkele specifieke criteria, er toch een effectieve behandelmogelijkheid komt.
Dr. van Zwam, Maastricht University Medical Center 

Sluiten